مانور اجباری آزمون متمرکز بهمن ۹۸
با توجه به برگزاری آزمون های متمرکز بصورت غیر حضوری در تاریخ 99/5/11 الی 99/5/17 ...
2020-07-20
سرفصل رشته خدمات الکترونیک شهر
برای دریافت روی لینک روبرو کلیک کنید:http://uastsk.ir/wp-content/uploads/2020/05/رشته-خدمات-الکترونیک-شهر-سرفصل.pdf
2020-05-31