برای دریافت روی لینک روبرو کلیک کنید:http://uastsk.ir/wp-content/uploads/2020/05/رشته-خدمات-الکترونیک-شهر-سرفصل.pdf

برای دریافت روی لینک روبرو کلیک کنید: http://uastsk.ir/wp-content/uploads/2020/05/سرفصل-رشته-عمران-1.pdf

چارت دررسی کارگاه آنلاین سبک زندگی کرونایی روز دوشنبه ساعت 16 عصر 15 اردیبهشت 1399
کارگاه آنلاین سبک زندگی کرونایی